Agropox UHS Intermediate

Debeloslojni, dvokomponentni međupremaz, bogat krutim tvarima.

Agropox UHS Intermediate

Svojstva:

  • brzo se suši
  • high-solid (mali sadržaj hlapivih organskih tvari)
  • ne sadrži olovo ni kromate
  • može se premazivati sa svim 2K Avenarius završnim premazima koji sadrže otapala

Pakiranje: 30 kg (uklj. komp. B)

Potrošnja: ca. 0,27 kg/m² za 80 μm debljine sloja

Tehnička informacija