Disboxid 472 EP-Verlaufschicht AS

Pigmentirani 2-komponentni završni premaz bez otapala na bazi epoksidne smole za razljevne premaze sa sposobnošću odvoda statičkog naboja u unutarnjem prostoru.

Disboxid 472 EP-Verlaufschicht AS

Pakiranje: 25 kg (uključujući komp. B)

Svojstva:

  • za mineralne podne površine u unutarnjim prostorima –  npr. prostori za proizvodnju odnosno skladištenje eksplozivnih tvari, tvorničke hale u industriji poluvodiča, laboratoriji i prostorije za medicinske svrhe sa elektronskim napravama,

Potrošnja: ovisno o namjeni i načinu nanošenja

Tehnička informacija