Kontakt

Caparol Hrvatska

Centrala:
Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@avenarius-agro.hr

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733

MB: 1265172
OIB: 38070425200
PDV identifikacijski broj HR38070425200.
VAT Nr. HR38070425200
Žiro račun: 2484008-1100565854 (RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Petrinjska 59, Zagreb)
IBAN: HR3724840081100565854
Tvrtka je upisana u trgovački registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080124157. Iznos temeljnog kapitala 10.500.000,00 u cijelosti uplaćen.
Direktorica: Verica Mazić

Caparol BiH
Centrala:
Caparol Sarajevo d.o.o.
71240 Hadžići, Industrijska br. 27
tel: + 387 (0) 33 428 265
+ 387 (0) 33 428 266
fax: + 387 (0) 33 420 184
e-mail: caparol@bih.net.ba
info@caparol.ba
Radno vrijeme: pon–pet od 07:30 do 16:00
subota od 07:30 do 11:30