Ravenit Elastic

Visoko elastični premaz za premošćivanje pukotina u betonu XF4.

Ravenit Elastic

Svojstva:

  • daje nakon stvrdnjavanja svijetlosive elastične premaze koji ne postaju lomljivi ni na hladnoći
  • premošćuje na temperaturi do -15°C pukotine širine >1,25 mm.

Pakiranje: 45 kg

Potrošnja: min. 4,5 kg/m² ovisno o hrapavosti podloge

Tehnička informacija