Rephalt/Refug Voranstrich

Crni, jednokomponentni, za nanošenje pripremljen, predpremaz, bez otapala

Rephalt/Refug Voranstrich

Svojstva:

  • nanošenje Rephalt smjese (0/4 odn. 0/8) ili Refug mase za ispunu fuga moguće je odmah nakon grundiranja sa Rephalt/Refug Voranstrich mokro na mokro

Pakiranje: 1 l

Potrošnja: ovisno o stanju podloge 0,25 – 0,5 kg/m²

Tehnička informacija